Hợp tác

Thông tin liên hệ dành cho quý vị muốn hợp tác với Du Lịch Wow

Hiện tại có cung cấp dịch vụ:

  • Đặt link trỏ về website của công ty/nhãn hàng du lịch.
  • Đăng bài viết PR/Sponsored/ Guest Post lên blog.
  • Viết bài review địa điểm, dịch vụ, tours,…

Vui lòng liên hệ để nhận báo giá chi tiết cho từng hạng mục, rất vui lòng được hợp tác!

Các đơn vị đã từng hợp tác: Traveloka, Bamboo Airways, GTVSEO, Vietnambooking, Trippy, Halo Travel, ReQuaTroi, …

Facebook: http://facebook.com/jbnguyenvn

Email: [email protected]

Rất sẵn lòng với những đề nghị hợp tác, chúng tôi sẽ trả lời sớm nhất sau khi nhận được lời mời hợp tác từ quý vị !

Du Lịch WOW !