khách sạn novotel

7 khách sạn Novotel 5 sao tại Việt

Thương hiệu khách sạn Novotel được quản lý bởi tập đoàn Accor Hotels - đây là tập đoàn quản lý khách sạn lừng danh thế giới có trụ sở chính tại Paris, Pháp. Đây là một trong những tập đoàn lớn nhất thế giới xây dựng và vận hành hàng loạt khách sạn ...

Du Lịch WOW !